Trest od tchýně, kuchyně jen pro vyvolené!

Mít manželku v nemocnici je vždycky neštěstí. Mimo toho, že jsou všichni ve stresu z toho faktu samotného, trpí tím celá rodina, děti jsou nešťastné a kuchyně osamělá.

Ne že by domácnost nefungovala, ale Matka Velitelka má utkvělou představu, že všichni trpí hladem, jsou špinaví a nemytí. Je to od ní milá starost, i když ne úplně podle skutečnosti. Je sice pravda, že děti jsou více ve střehu, musí makat podle pravidel otce, což se jim samozřejmě ne vždy líbí.

A proto přišla pohroma. Domácnost na příklad matky velitelky přebírá v takových okamžicích Babi Uzurpátorka.

Přezdívku jsem jí nepřidělil náhodou. Zatímco u Matky Velitelky je celá rodina zvyklá na časté povely a následné hromobití při jejich nesplnění, prohání Uzurpátorka celou domácnost s cílem nikdy nevynechat okamžik, jak někoho sprdnout či vyplenit. Kamenem úrazu je, že od Uzurpátorky se takové jednání nechce tolerovat automaticky, což způsobuje následné hromobití dvojné.

 

Novinkou Uzurpátorky je však nulový respekt k otci. Zatímco dříve Uzurpátorka ponechávala motivy Války Matkalových na jejích aktérech, s postupujícím časem se vrtá stále hlouběji a hlouběji ve snad opodstatněné snaze chránit svou polovinu smečky. 

Babi Uzurpátorka otce vlastně nerespektovala nikdy, avšak zachovávala dostatečný odstup. Není přišel spásný okamžik, kdy mohla své emoce pustit z uzdy a konečně tomu bídákovi ukázat, co si o něm myslí. Bohužel však zbraní nejubožejší. Jídlem, jenž se ve Válce Matkalových vždy považovalo za tabu, jenž je vždy pro všechny, kdo mají hlad bez ohledu na aktuální stav války. 

 

Trest jídlem, tedy nejídlem

Nová bitva byla zahájena. Zatímco v jeden den byla k obědu sekaná pro všechny, hned následující den byla obligátní čočka, jedno z pěti stále omílaných jídel, jenž Uzurpátorka vůbec umí poživatelně uvařit, už jen pro vyvolené. A následující den přišla rajská omáčka. Oběd s účastí celé rodiny u stolu měl jeden háček, chyběl u něj otec. Nedostal prostě pozvánku.

Babi Uzurpátorko: "Oběd pro otce nebude"?

"Ne"! odpoví saň s pevným upřeným pohledem.

 

Telefonický hovor s Matkou Velitelkou nic nevyřešil, spíše naopak. Uzurpátorka je toho názoru, že když otec na domácnost nepřispívá, nebude jíst. Matka Velitelka v mírně neutrálním postoji zavěsí telefon a jako vždy doufá, že otec sklapne a ponechá Uzurpátorku zvítězit.

Povstání pomocí těžké zbraně 

Otec je sice v poslední době za ořezávátko, nicméně rozhodl se, že to nesmí být bezbřehé. I sedá do vozu a odjíždí do svého rodného hnízda pro Babi Nespokojenou. Ta je sice náhlým zájmem překvapena, nicméně návrh k uvaření konkurenční potravy pro otce neodmítá, ačkoli kontruje mnoha rozumnějšími návrhy, které by situaci toliko nevyhrotily. Otec však situaci vyhrotit chce, Babi Nespokojenou odváží do jámy lvové, rozuměj do kuchyně obsazené Babi Uzurpátorkou.

 

Dvě saně na sebe dští síru, atmosféra houstne a bublá, jako hrnec na plotně, o nějž jde. Nejdříve tiše, později otevřeně a nakonec v hádce. Padají silné výrazy na obou stranách, jeden lepší než druhý . . 

Bojovat se musí a žádný hrnec nesmí přetéci přes okraj. Ačkoli je válka Matkalových letitým problémem, musí si ho aktéři řešit sami bez pomoci podpásovek. Vytáhnout matky ze zálohy totiž mohou obě strany.

Dlouho už to ale trvat nebude. Mizí totiž na obou stranách snaha situaci zachránit. Dlouholetá válka, ve které nikdo nemůže vyhrát, se chýlí k neslavnému konci, poraženi budou všichni a napáchaná škoda bude nezměrná. 

Štítky: MATŮV SVĚT

Komentáře