Trocha filosofie: Jsi tu pro mě nebo já pro tebe?

Potkal jsem ve světě zajímavý text. Víceméně pro sebe si zaznamenám, snad vám to nebude vadit. I když se nad ním klidně zamyslete a napište do komentářů, však za zamyšlení stojí.

Asi se budu zamýšlet, kdo v mém životě proč přišel a hlavně k čemu tu byl. Možná změním pohled na mnohé z vás. Přesto nebo právě proto děkuji všem, že jsou součástí mého života bez ohledu na DŮVOD, pro nějaké OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT.


Lidé přicházejí do našich životů z nějakého DŮVODU, na určité OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT. Když je budeme umět rozlišovat, budeme vědět, co je třeba pro ně udělat. Text jsem bez větších úprav převzal, aby jste mě nepranýřovali za nepěkný styl.

 

DŮVOD
Když je někdo v našem životě z nějakého DŮVODU, tak je to vlastně vyjádření naší potřeby. Přišli, aby nám pomohli vyřešit nějaký problém, přišli nám poradit a podpořit nás po fyzické, emoční anebo duševní stránce. Může se nám zdát, jako kdyby nám je poslalo samo nebe a ono to nejspíš opravdu udělalo. Jsou tu proto, že my potřebujeme, aby tu byli.

 

Později, když už se náš problém vyřešil anebo přišel ten čas nechat zbytek problému na nás samotných, tato osoba udělá anebo poví něco, co ukonči náš vzájemný vztah. Prostě odejdou, někdy také zemřou.


Co si musíme uvědomit je, že náš problém byl vyřešen, naše potřeba uspokojena a jejich práce v našem životě skončila. Naše modlitba byla vyslyšena, teď už musíme vstát a jít sami, bez jejich pomoci.

OBDOBÍ
Někteří lidé jsou v našich životech na určité OBDOBÍ ... naše cesta životem nám je poslala na určité OBDOBÍ ... většinou se navzájem od sebe něco naučíme, zažijeme něco super, dobře se zasmějeme, naučíme se pomáhat si.
... většinou nás tito lide naučí něco, co jsme nevěděli anebo nás přinutí vyzkoušet něco, co jsme ještě v životě neudělali. Obvykle zažijeme s těmito lidmi hodně zábavy, ale je to jen na určité OBDOBÍ ...

CELÝ ŽIVOT
Celoživotní vztahy nám dávají Celoživotní lekce. Musíme těmito lekcemi postupně procházet a budovat jimi tento vztah, aby měl dobré základy. Důležité je učit se z těchto lekcí, milovat tuto osobu a uvádět do praxe to, co jsme se naučili ve všech ostatních našich vztazích, ve všech oblastech našeho života.

Je smutné, že láska je slepá, ale přátelství ne. Přátelství je jasnovidec.

Komentáře