Manuál pravdy proti dezinformacím o Jiřím Drahošovi, vyvracejte lži na Facebooku a sdílejte!

Ateliér občanské angažovanosti zveřejnil manuál vysvětlující dezinformace o kandidátovi na prezidenta profesora Jiřího Drahoše od Jiřího Cempera. ze stránky Volíme Jiřího Drahoše ve druhém kole

Manuál pravdy o Jiřím Drahošovi

Zkrácená citace FB příspěvku Jiřího Cempera

Určitě jste si všimli, že internet zaplavují tuny zjevných nesmyslů, které špiní a pomlouvají Jiřího Drahoše. 

 

--- Drahoš a migrace ---

Verze dezinformací: vítač, je pro kvóty, sluníčkář atd.

Fakta: Jiří Drahoš opakovaně deklaroval, že je zásadně proti migračním kvótám ( http://bit.ly/2DvSkPD ). Odmítá taky ekonomickou migraci s tím, že takové migranty „nepovažuje je za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl“.

 

--- Drahoš a výzva vědců ---

Dezinformace: Výzva „Vědci proti strachu a lhostejnosti“, kterou Jiří Drahoš podepsal, je ve falešných zprávách hrubě překrucována. Především jako důkaz o „vítání migrantů.“

Fakta: Není to výzva k přijímání imigrantů, nýbrž výzva k diskusi „s chladnou hlavou“. Je to výzva proti strachu, hysterii a rozdmýchávání nesnášenlivosti. žádné „vítání migrantů“ neobsahuje. Což lze snadno ověřit v plném textu výzvy zde http://www.vyzvavedcu.cz/

Poznámka: Spojování prezidentské funkce s rozhodováním o migraci je navíc nesmyslné. Prezident nerozhoduje o migrační politice země ( ani o přijetí eura). Nemá totiž zákonodárnou moc, tu má jen parlament.

 

--- Drahoš a Římský klub ---

Dezinformace: konspirace o světovém řádu, iluminátech.

Zprávy dezinformačních webů tvrdí, že za Římským klubem je třeba hledat mezinárodní spiknutí a je součástí plánu na Nový světový řád. Takové tvrzení je nesmysl.

Fakta: Jeho jméno se v žádné souvislosti s touto organizací v žádných dohledatelných zdrojích neobjevuje. ( http://bit.ly/2DuckSy) Objevovalo se naposledy v roce 2008. Paradoxní je, že zakládající členem byl Miloš Zeman ( http://1url.cz/3t5tw )

 

--- Jiří Drahoš a STB ---

Dezinformace: pedofilie, kradení patentů, „svědectví kolegů“, skartované dokumenty, údajná snadná vydíratelnost, loutka atd.

Co se šíří: V různých verzích se po internetu šíří falešné zprávy o spolupráci s STB, opřené a různá falza údajných dokumentů, tu s obviněním ze sexuální úchylky, tu z kradení patentů. Zprávy se šíří především z dezinformačních pro-kremelských webů.

Fakta: Jiří Drahoš prokazatelně s STB nikdy nespolupracoval a nebyl k němu veden jakýkoli takový spis. Má negativní lustrační osvědčení ( http://bit.ly/2FySSop ), jakékoli napojení na STB odmítá i Centrum pro studium totalitních režimů ( http://bit.ly/2r6ztrt ).

Poznámka: Neexistenci jakéhokoli záznamu potvrzuje vyjádření Archivu bezpečnostních složek, tedy úřadu, který bývalé archivy po STB spravuje ( http://bit.ly/2B0WAU9 )

 

--- Drahoš a financování ---

Dezinformace: Zprávy o tom, že JD je placen ze zahraničních zdrojů, jimž pak bude podřízen.

Fakta: Příjmy na Drahošově transparentním účtu může každý snadno zkontrolovat zde: http://bit.ly/2D9Oi2f, kde jsou evidovány i veškeré pohyby. Nejštědřejší dárci jsou přitom Češihttp://bit.ly/2D2Z4n1 nebo http://bit.ly/2D2evvn ).

 

--- Drahoš a Angela Merkelová---

Dezinformace: Na dezinformační server a sociálních sítích se začíná objevovat fotka, na niž je vyfocen kandidát na prezidenta republiky Jiří Drahoš s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Má nabudit dojem, že se tito politici znají a spolupracují spolu na politické rovině nebo dokonce, že Jiří Drahoš je „vítač“. Na Facebooku například vznikla událost „Nevolím sluníčkáře a vítače Drahoše“, kterou založila stránka Českou patří nám. Na „úvodce“ je fotografie těchto dvou osobností.

Fakta: Realita je taková, že Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou opravdu setkal a to v roce 2013. Jednalo se ovšem o kongres chemiků, nikoliv politické jednání. Je totiž málo známo, že Angela Merkelová kromě politické kariéry je výbornou vědkyní v chemickém průmyslu a působila v Československé akademii věd.

Samotná fotka pak pochází z 5. listopadu 2013 a to chemického sympozia, které pořádala Akademie věd ČR. Jiří Drahoš byl předsedou Akademie věd ČR. http://1url.cz/Zt5LO

 

--- Drahoše podporují jen v Praze ---

Dezinformace: Příznivci Miloše Zemana se snaží nabudit dojem, že Jiří Drahoš má podporu pouze v Praze a okolních „okresech“. V 1. kole to tak skutečně dopadlo. Jedno je ovšem jasné. Miloš Zeman skutečně vyhrál 1. kolo voleb ve většině okresů.

Fakta: Ovšem většinu hlasů získal jen v několika málo okresech. Druhé kolo je tedy minimálně otevřené. Není také pravdou, že mimo Prahu má automaticky Miloš Zeman výhru jistou. Pohled na mapku: http://1url.cz/3t5L5

Komentáře