Vy strážci národa, co chrochtáte nad vlastními koryty, teď se začněte bát skutečných migrantů

Apokalypsa přichází. Ta skutečná. Báli jste se milionu "ekonomických" uprchlíků v Evropě? Přichází doba, budete mít proč. V Kapském městě došla voda. Skutečný světový problém. Až dojde v celé Africe, převalí se přes nás vlna, kterou nezastaví žádné ostnaté dráty, vaše koupené pistolky ani domobrany.

A pak budete všichni trpce litovat posměšků nad sluníčkáři a vítači. Pak pochopíte, že když byl čas, škrtili jste se o své ubohé sociální dávky, nepodali jste ruku a vzývali své fašistické vůdce se šikmýma očima. 

 

Kapské město je prvním velkým africkým sídlem, které ukazuje světu skutečnou apokalypsu. Voda z kohoutků neteče. Ozbrojené patroly střeží přídělový systém 25 litrů životodárné tekutiny na osobu. Mastné vlasy jsou projevem občanské uvědomělosti a poslušnosti. Záchody se nesplachují, pračky neperou, bazény vyschly.

První africké velkoměsto je bez vody, Kapské město startuje příděly 

Evropo probuď se ze svého náboženského kultu peněz, dokud je čas. Zační ukrajovat své bohatství a rozdávat ho potřebným ve svém vlastním zájmu. Neboť právě zvoní hrana. Nebudou to vzdálené Spojené státy, přes které se převalí vlna miliónů vyprahlých a zoufalých černochů s iPhony v rukou, žádné zdi ani armády nezastaví žíznící, lačnící po doušku vody pro své děti.

 

Potom vzpomenete ještě s nostalgií na islámský terorismus proti jednotlivcům, na hloupé řeči o nebezpečnosti muslimů. Až se stane voda náboženstvím, zhyneme. 

Komentáře