Vystřelený z gatí: Rag'n'Bone Man - Skin

Tohle je velké letošní překvapení. Mooc se mi líbí. 

When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold I'll be thinking
about you

 

Seconds from my heart
A bullet from the dark
Helpless, I surrender
Shackled by your love 
Holding you like this 
Poison on your lips 
Only when it's over 
Silence it's so hard 

 

'Cause it was almost love, it was almost love It was almost love


When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold
I'll be thinking about you


When I run out of air to breathe
It's your ghost
I see I'll be thinking about you,
about you 

 

'Cause it was almost love, it was almost...

 

We bleed ourselves in vain
How tragic is this game
Turn around, you're holding on to someone
But your love is gone
Carrying the load, wings that feel like stone
Knowing that we nearly fell so far now
It's hard to tell

 

And we came so close, it was almost love It was almost love


When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold
I'll be thinking about you
About you


When I run out of air to breathe
It's your ghost
I see I'll be thinking about you


While I reached out for your hand
When the walls were caving in
Oh, I see you on the other side 
We can try all over again


When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old

When my breath turns cold
I'll be thinking about you
About you


When I run out of air to breathe
It's your ghost I see I'll be thinking about you, about you


'Cause it was almost love, it was almost love It was almost love, it was almost love

Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Přemýšlel jsem o tobě
o tobě
Až moje kůže zestárne
Až se můj dech změní v chlad budu na tebe myslet


Vteřiny z mého srdce
Kulka z tmy
Bezmocný, vzdávám to
Spoután tvou láskou
Drží tě takhle
Jed na rtech
Pouze tehdy, když je po všem
Ticho je tak těžké

 

Protože to byla téměř láska, byla to téměř láska Byla to téměř láska


Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Přemýšlel jsem o tobě 
O tobě
Až moje kůže zestárne
Až se můj dech změní v chlad
budu na tebe myslet 


Když mi došel vzduch k dýchání
Vidím tvého ducha
Budu na tebe myslet,
O tobě

 

Protože to byla téměř láska, byla to téměř ...

 

Krvácíme zbytečně
Jak tragická je tato hra
Otoč se, držíš se někoho
Ale tvá láska je pryč
Nesoucí zátěž, křídla, která se cítí jako kámen
S vědomím, že jsme skoro tak daleko klesli
Je těžké říct,

 

A přišli jsme tak blízko, byla to téměř láska Byla to téměř láska 


Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Přemýšlel jsem o tobě
O tobě
Až moje kůže zestárne
Až se můj dech změní v chlad
budu na tebe myslet
Na tebe 


Když mi došel vzduch k dýchání
Vidím tvého ducha
budu na tebe myslet

I když jsem se natáhla po tvé ruce
Když se stěny sesypaly
Oh, vidím tě na druhé straně
Můžeme to zkusit znovu od začátku

Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Myslel jsem na tebe
Na tebe
Když moje kůže stárne

Když můj dech se mění v chlad
budu na tebe myslet
Na tebe

Když mi došel vzduch k dýchání
Vidím tvého ducha
Budu na tebe myslet,
na tebe

Protože to byla téměř láska, byla to téměř láska Byla to skoro láska, byla to téměř láska

Štítky: MEDIATÉKA

Komentáře