Prostě ji miluju: One Direction - More Than This

01. 11. 2016

Prostě je miluju a tuhle asi nejvíc.

[Liam:]
I'm broken, do you hear me?
I'm blinded, 'cause you are everything I see,
I'm dancin' alone, I'm praying,
That your heart will just turn around,

And as I walk up to your door,
My head turns to face the floor,
'Cause I can't look you in the eyes and say,

[Harry:]
When he opens his arms and holds you close tonight,
It just won't feel right,
'Cause I can love you more than this, yeah,
When he lays you down,
I might just die inside,
It just don't feel right,
'Cause I can love you more than this,
Can love you more than this

[Niall:]
If I'm louder, would you see me?
Would you lay down
In my arms and rescue me?
'Cause we are the same
You save me, when you leave it's gone again,


[Louis:]
And then I see you on the street,
In his arms, I get weak,
My body fails, I'm on my knees
Prayin',

[All:]
When he opens his arms and holds you close tonight,
It just won't feel right,
'Cause I can love you more than this, yeah,
When he lays you down,
I might just die inside,
It just don't feel right,
'Cause I can love you more than this,


[Zayn:]
Yeah, I've never had the words to say,
But now I'm askin' you to stay
For a little while inside my arms,
And as you close your eyes tonight,
I pray that you will see the light,
That's shining from the stars above,

(And I say)

[Liam:]
When he opens his arms and holds you close tonight,
It just won't feel right,
'Cause I can love you more than this,

[Zayn]
'Cause I can love you more than this, yeah

[All]
When he lays you down,
I might just die inside,
It just don't feel right,
'Cause I can love you more than this, yeah,

When he opens his arms and holds you close tonight,
It just won't feel right,
'Cause I can love you more than this, yeah

When he lays you down,
I might just die inside (oh, yeah),
It just don't feel right,
'Cause I can love you more than this,
Can love you more than this

Liam:
Jsem zlomený, slyšíš mě?
Jsem zaslepený, protože jsi vše, co vidím
Tančím, sám, modlím se
Aby tvé srdce prostě změnilo názor

A jak vkročím do tvých dveří
Moje hlava se obrací čelem k podlaze
Protože se ti nedokážu podívat do očí a říct

[Harry:]
Až dnes večer otevře svou náruč
A bude si tě držet blízko
Prostě to zkrátka nebude správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle
Když tě ukládá ke spánku
Něco ve mě umírá
Prostě to takhle není správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle
Můžu tě milovat víc než takhle

[Niall:]
Kdybych byl hlasitější
Viděla bys mě?
Lehla bys sis do mé náruče a zachránila mě?
Protože jsme stejní
Zachránila jsi mě a když odejdeš, je to všechno zase pryč


[Louis:]
A pak tě vidím na ulici
V jeho náručí, slábnu
Mé tělo ztrácí sílu, jsem na kolenou
Modlím se

[Všichni:]
Až dnes večer otevře svou náruč
A bude si tě držet blízko
Prostě to zkrátka nebude správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle
Když tě ukládá ke spánku
Něco ve mě umírá
Prostě to takhle není správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle


[Zayn:]
Nikdy jsem neměl slova, které bych řekl
Ale teď tě prosím, abys zůstala
Alespoň malou chvíli v mé náruči
A jakmile zavřeš dnes večer oči
Budu se modlit, aby jsi spatřila to světlo
Které září z hvězd nad námi.

(A řeknu)

[Liam:]
Až dnes večer otevře svou náruč
A bude si tě držet blízko
Zkrátka to nebude správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle

[Zayn]
Protože já tě můžu milovat víc než takhle

[Všichni:]
Když tě uloží ke spánku
Něco ve mě umírá
Prostě to takhle není správně
protože já tě můžu milovat víc než takhle

Až dnes večer otevře svou náruč
A bude si tě držet blízko
Prostě to zkrátka nebude správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle

Když tě ukládá ke spánku
Něco ve mě umírá
Prostě to takhle není správně
Protože já tě můžu milovat víc než takhle
Můžu tě milovat víc než takhle

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce